ICS 97.030

ČSN

EN IEC 63237-1

 

36 1060

Květen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Informace o vlastnostech výrobku –
Část 1: Základy

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.