ICS 17.220.20

ČSN

EN IEC 62764-1

 

36 7926

Březen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených
elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém
prostředí s ohledem na vystavení člověka –
Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.