ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 80601-2-13 ed. 2

 

36 4801

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-06-30 se nahrazuje ČSN EN ISO 80601-2-13 (36 4801) z ledna 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.