ICS 01.040.91; 91.160.01

ČSN

EN 12665

 

36 0001

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12665 (36 0001) z března 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.