ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 43.120 Listopad 2012

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením –
Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

ČSN
EN 62196-2


35 4572

idt IEC 62196-2:2011

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 2: Exigences dimensionnelles de compatibilité et d’interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif

Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen –
Teil 2: Anforderungen und Hauptmaße für die Kompatibilität und Austauschbarkeit von Stift- und Buchsensteckvorrichtungen für Wechselstrom

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62196-2:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62196-2:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky s kolíky a dutinkami normalizovaných konfigurací, zde uváděných jako přístroje. Mají jmenovité pracovní napětí nepřesahující 500 V AC, 50 až 60 Hz, a jmenovitý proud nepřesahující 63 A v případě trojfázového proudu nebo 70 A v případě jednofázového proudu, pro používání při nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.