ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.40                                                                                                                                   Srpen 2003

Spínače pro domovní a podobné
pevné elektrické instalace -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 60669-1
ed. 2

35 4106

                                                                                            mod IEC 60669-1:1998

Switches for household and similar fixed electrical installations
Part 1: General requirements

Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues
Partie 1: Prescriptions générales

Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60669-1:1999. Evropská norma EN 60669-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version the European Standard EN 60669-1:1999. The European Standard EN 60669-1:1999 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2005-10-01 se ruší ČSN EN 60669-1 (35 4106) z května 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67281
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat dosud platná ČSN EN 60669-1 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky z května 1997 v souladu s předmluvou v EN 60669-1:1999.

Změny proti předchozí normě

V tomto vydání normy jsou zapracovány údaje převzaté ze změn IEC 60669-1:1993/A1:1994 a IEC 60669-1:1993/A2:1995 a připravované změny A3, která nebyla vydána samostatně, ale zapracována až do tohoto nového vydání.

Citované normy

IEC 60112:1979 zavedena v ČSN 34 6468:1990 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov - Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 60112:1979)

IEC 60212:1971 zavedena v ČSN IEC 212:1997 (34 6401) Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů (idt HD 437 S1:1984)

IEC 60227-1:1993 zavedena v ČSN 34 7410-1:1998 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 21.1 S3:1997)

IEC 60227-3:1993 zavedena v ČSN 34 7410-3:1997 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení (idt HD 21.3 S3:1995, mod IEC 60227-3:1993)

IEC 60227-4:1992 zavedena v ČSN 34 7410-4:1995 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Kabely pro pevné uložení (idt HD 21.4 S2:1990)

IEC 60227-5:1979 +A1 1987 zavedena v ČSN 34 7410-5:1996 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 5: Ohebné kabely a šňůry (idt HD 21.5 S3:1994), nahrazena IEC 60227-5:1997 dosud nezavedenou

IEC 60245-1:1994 zavedena v ČSN 34 7470-1:1998 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky (idt HD 22.1 S3:1977)

IEC 60245-4:1994 zavedena v ČSN 34 7470-4:1997 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely (idt HD 22.4 S3:1995, mod IEC 60245-4: 1994)

IEC 60364-4-46:1981 byla zavedena v ČSN 33 2000-4-46:1995 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání (idt HD 384.4.46 S1:1987, mod IEC 60364-4-6:1981), nahrazena IEC 60364-4-41:1992 převzatou do HD 384.4.46 S2:1996 zavedeného v ČSN 33 2000-4-41:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992, eqv HD 384.4.46 S2:1996), nahrazenou IEC 60364-4-41:2001 dosud nezavedenou, a IEC 364-5-53:1996 zavedenou v ČSN 33 2000-5-53:1994 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje (mod IEC 364-5-53:1996), nahrazena IEC 60364-5-53:2001 dosud nezavedenou, zatím však platí ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání (eqv HD 384.46 S2:2001, mod IEC 364-4-46:1981)

IEC 60417:1973 byla zavedena v ČSN IEC 417:1994 (34 5555) Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (idt HD 243 S9:1993, idt IEC 417:1973), nahrazena souborem IEC 60417: IEC 60417-1:2000 převzata do EN 60417-1:2002 zavedené v ČSN EN 60417-1:2003 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek (idt IEC 60417-2000), nahrazena IEC 60417-1:2002 dosud nezavedenou; nahrazena databází IEC 60417-1, dostupnou na serveru www.iec.ch) *), IEC 60417-2:1998 převzata do EN 60417-2:1999 zavedené v ČSN EN 60417-2:2000 (01 3760) Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (idt IEC 417-2:1996)

IEC 60529:1989 převzata do EN 60529:1991 zavedené v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (Krytí - IP kód) (idt IEC 60529:1989)

_______________

*)    Jednotlivé značky jsou dostupné v ČSNI, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.


Strana 3

IEC 60670:1989 nezavedena*), nahrazena IEC 60670:2002 dosud nezavedenou

IEC 60695-2-1:1991 nahrazena souborem IEC 60695-2-1:1994 převzatým do souboru EN 60695-2-1:1996 zavedeným v souboru ČSN EN 60695-2-1/X (34 5615), nahrazen dalšími normami souboru IEC 60695-2 převzatými do souboru EN 60695-2 postupně takto:

IEC 60695-2-1/0:1994 byla převzata do EN 60695-2-1/0:1996 zavedené v ČSN EN 60695-2-1/0:1998 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 1/list 0: Metody zkoušení žhavou smyčkou - Všeobecně (idt IEC 60695-2-1/0:1994, idt EN 60695-2-1/0:1996), nahrazena IEC 60695-2-10:2000 převzatou do EN 60695-2-10:2001 zavedenou v ČSN EN 60695-2-10:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup (idt IEC 60695-2-10:2000, idt EN 60695-2-10:2001)

IEC 60695-2-1/1:1994 byla převzata do EN 60695-2-1/1:1996 zavedené v ČSN EN 60695-2-1/1:1998 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 1/list 1: Zkouška konečných výrobků žhavou smyčkou a návod (idt IEC 60695 2-1/1:1994, idt EN 60695 2-1/1:1996), nahrazena IEC 60695-2-11:2000 převzatou do EN 60695-2-11:2001 zavedenou v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt IEC 60695-2-11:2000, idt IEC 60695-2-11:2000/Cor.:2001-01, idt EN 60695-2-11:2001)

IEC 60695-2-1/2:1994 byla převzata do EN 60695-2-1/2:1996 zavedené v ČSN EN 60695-2-1/2:1997 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 1/list 2: Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (idt IEC 60695 2-1/2:1994, idt EN 60695 2-1/2:1996), nahrazena IEC 60695-2-12:2000 převzatou do EN 60695-2-12:2001 zavedenou v ČSN EN 60695-2-12:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (idt IEC 60695-2-12:2000, idt EN 60695-2-12:2001)

IEC 60695-2-1/3:1994 byla převzata do EN 60695-2-1/3:1996 zavedené v ČSN EN 60695-2-1/3:1997 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody - Oddíl 1/list 3: Zkouška zápalnosti materiálů žhavou smyčkou (idt IEC 60695 2-1/3:1994, idt EN 60695-2 1/3:1996), nahrazena IEC 60695-2-13:2000 převzatou do EN 60695-2-13:2001 zavedenou v ČSN EN 60695-2-13:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou (idt IEC 60695-2-13:2000, idt EN 60695-2-13:2001)

IEC 60998-1:1990 zavedena v ČSN EN 60998-1:1997 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 60998-1:1990), nahrazena IEC 60998-1:2002 dosud nezavedenou

IEC 60998-2-1:1990 převzata do EN 60998-2-1:1993 zavedené v ČSN EN 60998-2-1:1997 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami (mod IEC 60998-2-1:1990), nahrazena IEC 60998-2-1:2002 dosud nezavedenou

IEC 60998-2-2:1991 převzata do EN 60998-2-2:1993 zavedené v ČSN EN 60998-2-2:1997 (37 0670) Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami (mod IEC 60998-2-2:1991), nahrazena IEC 60998-2-2:2002 dosud nezavedenou

IEC 60999-1:1990 byla převzata do EN 60999-1:1993 zavedené v ČSN EN 60999-1:1997 (37 0680) Připojovací zařízení - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče (mod IEC 60999-1:1990), nahrazena IEC 60999-1:1999 převzatou do EN 60999-1:2000 zavedenou v ČSN EN 60999-1 ed. 2:2001 (37 0680) Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně) (idt IEC 60999-1:1999)

ISO 1456:1988 (zrušena) byla zavedena v ČSN ISO 1456:1994 (03 8513) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom, nahrazena ČSN EN 12540:2001Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ISO 2039-2:1987 zavedena v ČSN ISO 2039-2:2000 (64 0619) Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella (idt ISO 2039-2:1987, idt EN ISO 2039-2:1999)

_______________

*)    Do zavedení těchto norem do ČSN se používá jejich originál, který je dostupný v ČSNI Praha, oddělení
dokumentačních služeb, Biskupský dvůr 5.


Strana 4

ISO 2081:1986 (zrušena) byla zavedena v ČSN ISO 2081 (03 8511) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli, nahrazena ČSN EN 12329:2000 Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 2093:1986 zavedena v ČSN ISO 2093:1995 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60669-1:1998 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky)

Porovnání s IEC 60669-1:1998

Konkrétní porovnání jednotlivých článků lze provést srovnáním modifikovaného textu EN 60669-1:1998 označeného svislou čarou s původním textem IEC, uvedeným v národní příloze NA, která není součástí EN.

Informativní údaje z IEC 60669-1:1998

Mezinárodní normu IEC 60669-1 připravila subkomise 23B: Vidlice, zásuvky a spínače, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1993 spolu se změnou A1:1994 a změnou A2:1995 a je jeho technickou revizi.

Text této normy vychází z druhého vydání, změn A1 a A2 a z následujících dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

23B/535/FDIS

23B/539/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Přílohy A a B jsou nedílnou součástí této normy.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

      vlastní požadavky: kolmé písmo;

      specifikace zkoušek: kurzíva;

      poznámky:malé kolmé písmo.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Text IEC 60669-1:1998 upravený EN 60669-1:1999 je označen na levém okraji svislou čarou.

Původní text IEC 60669-1:1998 je uveden v národní příloze NA, která není součástí EN.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v článcích 8.2 a 8.5 a k obrázku 9 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje původní texty IEC 60669-1:1998, které byly upraveny EN 60669-1:1999.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 60669-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Říjen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.40                                                                               Nahrazuje EN 60669-1:1995 + A2:1996

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
Část 1: Všeobecné požadavky
(IEC 60669-1:1998, modifikována)

Switches for household and similar fixed electrical installations
Part 1: General requirements
(IEC 60669-1:1998, modified)

 

Interrupteurs pour installations électriques fixes

domestiques et analogues
Partie 1: Prescriptions générales

(CEI 60669-1:1998, modifiée)

Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste

elektrische Installationen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(IEC 60669-1:1998, modifizierd)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 1999 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 60669-1:1999 E

 


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60669-1:1998, připravený SC 23B, Vidlice, zásuvky a spínače, IEC TC 23, spolu se společnými modifikacemi připravenými technickou komisí CENELEC TC 23B, Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a CENELEC jej schválil jako EN 60669-1 dne 1999-01-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60669-1:1995 a její změnu A2:1996.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2000-05-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2005-10-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A, B, ZA a ZB normativní a příloha ZC je informativní.

Přílohy ZA, ZB a ZC doplnil CENELEC.


Strana 7

Obsah

     Strana

1          Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 9

3          Definice........................................................................................................................................................................... 9

4          Všeobecné požadavky............................................................................................................................................... 13

5          Všeobecné poznámky o zkouškách........................................................................................................................ 13

6          Jmenovité hodnoty..................................................................................................................................................... 14

7          Třídění........................................................................................................................................................................... 14

8          Značení......................................................................................................................................................................... 16

9          Kontrola rozměrů........................................................................................................................................................ 19

10        Ochrana před úrazem elektrickým proudem......................................................................................................... 19

11        Uzemnění..................................................................................................................................................................... 21

12        Svorky............................................................................................................................................................................ 22

13        Konstrukční požadavky.............................................................................................................................................. 31

14        Mechanismus............................................................................................................................................................. 35

15        Odolnost proti stárnutí, škodlivému vniknutí vody a vlhkosti.............................................................................. 36

16        Izolační odpor a elektrická pevnost......................................................................................................................... 38

17        Oteplení........................................................................................................................................................................ 42

18        Zapínací a vypínací schopnost................................................................................................................................. 43

19        Normální činnost........................................................................................................................................................ 45

20        Mechanická pevnost.................................................................................................................................................. 48

21        Odolnost proti teplu.................................................................................................................................................... 52

22        Šrouby, proudovodné části a spoje........................................................................................................................ 52

23        Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou................................................. 54

24        Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu, hoření a plazivým proudům................................. 56

25        Odolnost proti korozi.................................................................................................................................................. 58

26        Požadavky na EMC..................................................................................................................................................... 58

Obrázky

1          Zdířkové svorky............................................................................................................................................................ 59

2          Hlavičkové a svorníkové svorky................................................................................................................................ 61

3          Příložkové svorky......................................................................................................................................................... 61

4          Svorky pro kabelová oka............................................................................................................................................ 62

5          Plášťové svorky........................................................................................................................................................... 63

6          Závitotvorný šroub....................................................................................................................................................... 63

7          Závitořezný šroub........................................................................................................................................................ 63

8          Třídění podle zapojení............................................................................................................................................... 64

9          Normalizovaný zkušební prst................................................................................................................................... 65

10        Zkušební přístroj pro kontrolu poškození vodičů.................................................................................................. 66

11a      Princip zkušebního přístroje pro zkoušky ohybu na bezšroubové svorce....................................................... 67

11b      Příklad zkušebního zařízení pro měření úbytku napětí během zkoušky ohybu na bezšroubové svorce.... 71

12        Přístroj pro zkoušky zapínací a vypínací schopnosti a normální činnosti........................................................ 68

13        Schémata zapojení pro zkoušky zapínací a vypínací schopnosti a normální činnosti.................................. 69


Strana 8

Strana

14        Schémata zapojení pro zkoušení spínačů pro užití se zátěžemi tvořenými zářivkami.................................. 69

15        Přístroj pro zkoušku nárazem.................................................................................................................................. 70

16        Palička pro zkoušku nárazem (úderník)................................................................................................................. 70

17        Montážní podložka pro vzorek................................................................................................................................... 71

18        Montážní špalík pro zapuštěné spínače................................................................................................................. 71

19        Uspořádání pro zkoušku víček................................................................................................................................. 72

20        Kalibr (tloušťka: asi 2 mm) pro ověření vnějších rozměrů krytů, víček nebo ovládacích prvků.................... 72

21        Příklad použití kalibru z obrázku 20 u krytů upevněných bez šroubů na montážním povrchu
nebo podpěrném povrchu........................................................................................................................................ 73

22        Příklady použití kalibru z obrázku 20 v souladu s požadavky článku 20.7........................................................ 79

23        Kalibr pro ověření drážek, otvorů a obrácených zúžení........................................................................................ 75

24        Náčrtek znázorňující směr působení kalibru z obrázku 23................................................................................. 75

25        Přístroj pro zkoušku tlakem kuličky......................................................................................................................... 76

26        Schematické znázornění (24.1.1)............................................................................................................................ 76

Tabulky

1          Přednostní kombinace počtu pólů a jmenovitých hodnot................................................................................... 15

2          Vztah mezi jmenovitými proudy a připojitelnými průřezy měděných vodičů..................................................... 22

3          Utahovací krouticí moment pro ověření mechanické pevnosti šroubových svorek....................................... 23

4          Zkušební hodnoty pro ohyb a vysmeknutí pro měděné vodiče.......................................................................... 24

5          Zkušební hodnoty pro zkoušku vysmeknutí........................................................................................................... 24

6          Složení vodičů............................................................................................................................................................. 25

7          Vztah mezi jmenovitými proudy a připojitelnými průřezy měděných vodičů pro bezšroubové svorky......... 27

8          Zkušební proud pro ověření elektrického a tepelného namáhání při obvyklém užití bezšroubových
svorek........................................................................................................................................................................... 29

9          Průřezy tuhých měděných vodičů pro zkoušku ohybem bezšroubových svorek............................................. 30

10        Síly pro zkoušku ohybem.......................................................................................................................................... 30

11        Síly, které mají působit na kryty, víčka nebo ovládací prvky, jejichž upevnění není závislé na
šroubech...................................................................................................................................................................... 32

12        Meze vnějšího průměru kabelů pro nástěnné spínače....................................................................................... 34

13        Místa přiložení zkušebního napětí pro ověření izolačního odporu.................................................................... 39

14        Zkušební napětí, místa přiložení a minimální hodnoty izolačního odporu pro ověření elektrické
pevnosti........................................................................................................................................................................ 41

15        Proudy při zkoušce oteplením a průřezy měděných vodičů................................................................................ 42

16        Zlomky celkového počtu změn poloh...................................................................................................................... 44

17        Počet změn poloh pro zkoušku normální činnosti............................................................................................... 45

18        Výška pádu pro zkoušku nárazem.......................................................................................................................... 49

19        Krouticí moment pro ověření mechanické pevnosti ucpávek............................................................................ 50

20        Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolační zalévací hmotou.................................. 55

Přílohy

A (normativní) Přehled vzorků potřebných pro zkoušky...................................................................................................... 77

B (normativní) Další požadavky na spínače, které mají zařízení pro odlehčení ohebných kabelů
a vývod pro ohebné šňůry.............................................................................................................................. 78

C Výrobní kusová zkouška....................................................................................................................................................... 81

ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi....... 82

ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky.......................................................................................................................... 85

ZC (informativní) Odchylky A.................................................................................................................................................... 87


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60669 platí pro ručně ovládané spínače pro všeobecné použití pouze pro střídavý proud se jmenovitým napětím do 440 V a jmenovitým proudem do 63 A, určené pro domovní a podobné pevné instalace, vnitřní nebo vnější.

Jmenovitý proud je omezen na maximálně 16 A pro spínače opatřené bezšroubovými svorkami.

POZNÁMKA 1 Rozšíření rozsahu platnosti na spínače pro jmenovitá napětí vyšší než 440 V se připravuje.

Není-li v následujících částech stanoveno jinak, platí tato norma pro spínače, které se mají používat při kmitočtu 50 Hz.

POZNÁMKA 2 Spínače podle této normy jsou určeny pouze k funkčním účelům.

Norma rovněž platí pro krabice pro spínače, s výjimkou montážních krabic pro zapuštěné spínače.

POZNÁMKA 3 V této normě jsou uvedeny zvláštní požadavky pro krabice, přičemž všeobecné požadavky pro krabice pro obyčejné* zapuštěné spínače jsou uvedeny v IEC 60670.

Platí také pro spínače, jako jsou:

      spínače s kontrolními žárovkami;

      elektromagnetické dálkově ovládané spínače (zvláštní požadavky jsou uvedeny v Části 2);

      spínače s prostředky časového zpoždění (zvláštní požadavky jsou uvedeny v Části 2);

      kombinace spínačů s jinými funkcemi (s výjimkou spínačů kombinovaných s pojistkami);

      elektronické spínače (zvláštní požadavky jsou uvedeny v Části 2);

      spínače se zařízením pro odlehčení ohebných kabelů a vývodem pro ohebné kabely (viz přílohu B).

POZNÁMKA 4 Minimální délka ohebného kabelu použitého u těchto spínačů může odpovídat národním předpisům pro instalace.

Spínače odpovídající této normě jsou vhodné pro použití při teplotách okolí, které obvykle nepřekračují 25 °C, ale občas dosahují 35 °C.

POZNÁMKA 5 Další požadavky na zapuštěné speciální spínače se připravují.

POZNÁMKA 6 Spínače odpovídající této normě jsou vhodné pouze pro vestavění do zařízení takovým způsobem a na takovém místě, kde je nepravděpodobné, že teplota okolí překročí 35 °C.

V místech, kde jsou zvláštní podmínky, jako na lodích, ve vozidlech apod., a na nebezpečných místech, např. tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být vyžadována speciální konstrukční provedení.

Tato norma nezahrnuje požadavky a zkoušky pro spínače chráněné proti vniknutí pevných cizích těles. Tyto požadavky a zkoušky se připravují.

2 Normativní odkazy

Poznámka Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).-- Vynechaný text --