ICS 29.120.40; 29.130.20

ČSN

EN IEC 60947-6-1 ed. 3

 

35 4101

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2026-05-19 se nahrazuje ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (35 4101) z července 2006,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.