ICS 29.130.20

ČSN

EN IEC 60947-1 ed. 5

 

35 4101

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 1: Obecná ustanovení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-02-19 se nahrazuje ČSN EN 60947-1 ed. 4 (35 4101) z března 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.