ICS 29.120.40

ČSN

EN 60669-1
ed. 2

 

35 4106

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace –
Část 1: Všeobecné požadavky

Upozornění k této normě

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60669-1 ed. 3 (35 4106) ze srpna 2018,
která tuto normu nahradí od 2021-02-13.

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogovým číslem 67281 ve Věstníku 08/2003.
Později byla zrušena ve Věstníku 08/2018. Na základě EN 60669-1:2018/AC:2018-11 je znovu převzata
do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.