MDT 621. 313. 322-82 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 26. 1. 1984

HYDROALTERNATORY

Základní parametry a technické požadavky

ČSN 35 0220*

Гидрогенераторы. Основные параметры и технические требования

Hydro - alternators.

Basic parameters and technical requirements

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3148-81 Hydroalternátory. Základní parametry a technické požadavky.

Překlad ST SEV 3148-81 byl vydán tiskem.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení a tabulky souhlasné s normou RVHP jsou po straně označeny tlustou čarou.

Norma platí pro trojfázové synchronní alternátory s vyniklými póly, vertikálního a horizontálního provedení, o kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, určené pro přímé spojení s vodními turbínami (dále hydroalternátory) a stanoví základní parametry, technické požadavky, zkoušení a označování hydroalternátorů.

Pro hydroalternátory s kmitočtem 60 Hz je třeba zvláštního ujednání mezi odběratelem a dodavatelem o hodnotách hluku a mechanického kmitání.

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY Napětí

1. 1.   Jmenovitá napětí se volí z těchto řad:

1)  0, 4; 6, 3; 10, 5 kV - pro hydroalternátory o výkonu do 50 MVA.

2)   10, 5; 13, 8; 15, 75; 18 kV - pro hydroalternátory o výkonu nad 50 MVA.

Otáčky

1. 2.   Jmenovité otáčky hydroalternátorů při kmitočtu 50 Hz se volí z této řady:

1500; 1000; 750, 600; 500; 428, 6; 375; 333, 3; 300; 250; 230, 8; 214, 3; 200; 187, 5; 166, 7; 150; 142, 8; 136, 4; 125; 115, 4; 107, 1; 100; 93, 7; 88, 2; 85, 7; 83, 3; 75; 71, 4; 68, 2; 62, 5; 60; 57, 7; 55, 6; 53, 5; 51, 7; 50; 46, 9 min-1.

Účinnost od: 1. 7. 1985

23612