ICS 43.120

ČSN

EN IEC 61980-3

 

34 1593

Květen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla – Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-12-22 se nahrazuje ČSN CLC IEC/TS 61980-3 (34 1593) z února 2021,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.