ICS 29.060.01

ČSN

EN IEC 63248

 

34 7509

Říjen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodiče pro nadzemní vedení – Metalické dráty s povlakem
nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-04-11 se nahrazují ČSN EN 61232 (34 7505) z prosince 1997
a ČSN EN 50189 (34 7508) z října 2000, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.