ICS 29.080.30

ČSN

EN IEC 61857-32

 

34 6220

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrické izolační systémy – Postupy pro tepelné hodnocení –
Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.