ICS 93.100  

ČSN

EN 50129
ed. 2

 

34 2675

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-11-23 se nahrazuje ČSN EN 50129 (34 2675) z prosince 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.