ICS 13.220.20

ČSN

EN 54-5+A1

 

34 2710

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-08-31 se nahrazuje ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710) z dubna 2017,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Upozornění

Souběžně s touto normou ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) z února 2019 platí ČSN EN 54-5 (34 2710)
z prosince 2001 do 2021-02-28 a ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710) z dubna 2017 do 2022-08-31.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.