ICS 13.220.20

ČSN

EN 54-7
ed. 2

 

34 2710

Listopad 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-08-31 se nahrazuje ČSN EN 54-7 (34 2710) z října 2001,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.