ČESKÁ NORMA

29.280

Leden 1994

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 3372


34 3372

 

 

 

Tramway and trolley bus overhead contact line servicing regulations

Regles pour la maintenance de la caténaire des lignes de dram et de trolleybus.

Vorschriften für die lnterhaltung der Oberfahrleitungen der Straßenbahnen und Oberleitungsomnibusbahnen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. ve znění zákona č. 632/1992 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Základní požadavky

3

4

Organizace údržby venkovního trakčního vedení

3

4.1

Všeobecně

3

4.2

Složení montážních čet

4

4.3

Úkoly montážních čet

4

4.4

Pohotovostní služba

4

5

Bezpečnost při práci

5

6

Pravidelné preventivní prohlídky

5

6.1

Všeobecně

5

6.2

Běžná prohlídka

6

7

Kontrola částí venkovních trakčních vedení

6

7.1

Význam kontroly částí trakčního vedení

6

7.2

Kontrola opotřebení trolejového drátu

6

7.3

Kontrola výšky trolejového vedení

7

7.4

Kontrola vychýlení trolejového drátu

7

7.5

Kontrola stavu stromoví

7

7.6

Kontrola izolačního stavu

7

7.7

Kontrola ochrany před předpětím

8

7.8

Kontrola ochrany před nebezpečným dotykem

8

7.9

Kontrola napájecího bodu a úsekového děliče

8

7.10

Kontrola elektromagnetické výhybky

8

7.11

Kontrola nosného systému

8

Příloha A (normativní)

10

 

© Český normalizační institut, 1993
15322


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 1500 Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 3100 Bezpečnostní  předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení městských drah

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 34 3372 z 26.8. 1974.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: SUDOP Praha, a. s., IČO 45310009, Ing. Kremláček

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Csirik

 

1 Předmět normy

 

Tato norma je základním předpisem pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah a stanoví rozsah a časové cykly údržby těchto vedení. Slouží pracovníkům dopravních podniků, projektových a montážních organizací a je výchozím podkladem pro řídící a kontrolní orgány.

 -- Vynechaný text --