ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.98

29.01.1969

Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

ČSN 34 1390

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rules for lightning protection and lightning conductors

 

Tato norma platí pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů i ostatních zařízení, sloužících k ochraně budov a objektů 1) před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (např. indukčními).

Platí v plném rozsahu pro nová zařízení hromosvodů a pro nové části při doplňování a rozšiřování dosavadních hromosvodů. Pro stará zařízení hromosvodů a jejich opravy a rekonstrukce platí v rozsahu vymezeném čl. 241 až 245.

 

Poznámka: Vysvětlivky obsahující podrobnější pokyny nebo vysvětlující ustanovení normy jsou zařazeny přímo v textu normy a vytištěny drobným písmem.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví z oboru ochrany před bleskem je uvedeno v ČSN 34 5109-2)

 

2. Názvosloví z oboru ochrany před nebezpečným dotykovým napětím je uvedeno v ČSN 34 1010-3)

 

3 až 10 na doplňky.

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Všeobecně o ochraně před bleskem

11. Tato norma stanoví požadavky na provedení a řešení hromosvodů a ostatních zařízení a opatření k ochraně objektů před bleskem a

 

_______________

1) V dalším textu této normy (kromě čl. 13) se výrazem „objekt" rozumí i budovy.

2) Základní názvy viz přílohu 1.

3) Ve vydání z roku 1965 schváleném 23. 6. 1965 viz přílohu 19. poskytovaly potřebnou a bezpečnou ochranu před bleskem.


ČSN 34 1390
z 21.3.1955

Účinnost od:
01.04.1970

06580-- Vynechaný text --