ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.313.004.5

Schválena: 17.1.1973

OBSLUHA ELEKTRICKÝCH STROJŮ
TOČIVÝCH A PRÁCE S NIMI

ČSN 34 3205


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Service instructions for rotating electrical machinery

 

Tato norma stanoví hlavní zásady pro usazení, připojení, obsluhu, údržbu, prohlídky, revize a opravy vzduchem chlazených a synchronních strojů a asynchronních a derivačních komutátorových motorů, pracujících ve výšce do 1000 m nad mořem.

Norma neplatí pro elektromotorky, pro elektrické trakční stroje a pro elektrické stroje točivé pro vozidla a letadla.

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích točivých stanoví ČSN 34 3102, přičemž obsluhu a práci na elektrických strojích točivých smějí provádět pracovníci s kvalifikací podle ČSN 34 3100.

 

I.  NÁZVOSLOVÍ

 

1. Usazení stroje - montáž stroje na základ, nosnou konstrukcí nebo plochu pracovního stroje, mechanické spojení s pracovním strojem a vyrovnání os hřídelů obou strojů.

 

2. Názvosloví z hlediska bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních uvádí ČSN 34 3100 a normy k ní přidružené.

 

3. Základní názvosloví elektrických strojů točivých uvádí ČSN 34 5125.

 

4. Názvosloví konstrukčních částí elektrických strojů točivých uvádí ČSN 34 5126.

 

5. Názvosloví elektrických přístrojů z oboru silové elektrotechniky uvádí ČSN 34 5128.

 

6. Názvosloví elektrických pohonů uvádí ČSN 34 5170.

 

7. Názvosloví z oboru automatizace a regulační techniky uvádí ČSN 01 0170.

 

8 10 na doplňky.


Nahrazuje ČSN 34 3210 z 18.3.1960,
ČSN 34 3220 z 13.1.1965, ČSN 34 3230
z 23. 11. 1959 a ČSN 34 3240 z 29. 3. 1961

Účinnost od
1.4.1976

02646-- Vynechaný text --