ICS 27.180  

ČSN

EN IEC 61400-12-2 ed. 2

 

33 3160

Březen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrné elektrárny –
Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren
na základě měření anemometrem na gondole

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-10-10 se nahrazuje ČSN EN 61400-12-2 (33 3160) z února 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.