ICS 27.180

ČSN

EN IEC 61400-6

 

33 3160

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrné elektrárny –
Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.