ICS 27.180

ČSN

EN IEC 61400-26-1

 

33 3160

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrné elektrárny –
Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-07-03 se nahrazují ČSN CLC/TS 61400-26-1 (33 3160) z června 2018,
ČSN CLC/TS 61400-26-2 (33 3160) z června 2018 a ČSN CLC/TS 61400-26-3 (33 3160) z června 2018,
které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.