ICS 27.180

ČSN

EN IEC 61400-1 ed. 3

 

33 3160

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrné elektrárny –
Část 1: Návrhové požadavky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-15 se nahrazuje ČSN EN 61400-1 ed. 2 (33 3160) z července 2006,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.