ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.3

18.03.1986

Elektrotechnické předpisy
ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
Společná ustanovení

ČSN 33 3210


 

 

 

Rules for electrical distribution boards and substations

 

 Tato norma platí pro konstrukci, projektování, výrobu, dodávky, výstavbu i provoz elektrických rozvodních zařízení všech provedení bez rozdílu napětí. Stanoví obecné zásady, které jsou dále upřesněny v příslušných předmětových normách.

 Rozvodná zařízení, která budou vyrobena, nebo jejichž výstavba začne 18 měsíců po datu účinnosti této normy, mohou být dokončena a provozována podle ČSN 33 3210 z 6.7.1978. Při rekonstrukcích se podle této normy upraví ty části zařízení, na nichž se rekonstrukce provádí. Ostatní části mohou zůstat beze změn, jsou-li splněny podmínky ČSN 33 2000.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1.1. Rozvodná zařízení musí především odpovídat ustanovením ČSN 33 2000, ČSN 34 1010 a normám pro dimenzování elektrických zařízení. Musí být řešena tak, aby při předpokládaném způsobu obsluhy a práce na nich bylo možno za normálních podmínek dodržet požadavky ČSN 34 3100 a navazujících norem. U nových zařízení musí být umožněno předpokládané rozšíření.

 

 1.2. Každé rozvodné zařízení musí mít dokumentaci, která odpovídá skutečnému stavu a při každé změně na zařízení se neprodleně upraví.

Forma dokumentace se volí tak, aby vyhovovala použitým prostředkům pro řízení provozu i pro práce na zařízení.

 

 1.3. Rozvodné zařízení musí být schopno bezpečného provozu v prostředí, pro které je určeno. Prostředí se určuje podle ČSN 33 0300 a ČSN 33 3220.

 

1.4. Na každém rozvodném zařízení se musí provádět předepsané opravy, revize a údržba. Postupy při opravách, revizích a údržbě všech částí rozvodného zařízení se řeší tak, aby potřeba práce a materiálu byla co nejmenší a příslušný obvod rozvodného zařízení byl co nejkratší dobu mimo provoz.


ČSN 33 3210
ze 6.7.1978

Účinnost od:
01.07.1987

23375-- Vynechaný text --