ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.315.62:001.4

Květen 1992

Elektronické předpisy
NÁZVOSLOVÍ V ELEKTROTECHNICE
Izolátory

ČSN 33 0050 část 4.71


 

 

ČSN 33 0050 část 4.71 (eqv IEC 50(471)-1984)

 

Electrotechnical regulations. Electrotechnical terminology. Insulators

Elektrotechnische Vorschriften. Bezeichnungen in der Elektrotechnik. Isolatoren

Règlements électrotechniques. Termes électrotechniques. Isolateurs

 

V této normě jsou zapracovány názvy a definice z IEC 50 (471) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 471. Izolátory, vydání 1984.

 

Tato norma stanoví základní názvy a definice používané v elektrotechnice v oblasti izolátorů. Názvy v normě stanovené jsou závazné pro použití v technických normách a technické dokumentaci a musí se používat v tom smyslu, ve kterém jsou definovány.

 

Účelem normy je sjednocení a zpřesnění základních názvů a definic používaných v oboru izolátorů.

 

Názvy a definice zavedené mezinárodně jsou v této normě uváděny beze změny v úpravě odpovídající jazykovým požadavkům a zvyklostem.

 

Každý název je uveden v češtině a slovenštině a dále jsou uvedeny názvy ve francouzštině, angličtině, ruštině, němčině, španělštině, italštině, holandštině, polštině a švédštině (pokud existují).

 

Víceslovné názvy jsou uvedeny v přirozeném pořádku slov.

 

Názvy nejsou uvedeny v abecedním pořádku. Jednotlivé oddíly jsou číslovány pořadově. Číslo názvu je složeno z čísla oddílu a čísla názvu v oddílu.

 

Pod číslem názvu je uvedeno číslo, kterým je název označen v IEC 50(471). Je to číslo, jehož prvá část - trojčíslí - je číslo kapitoly Mezinárodního elektrotechnického slovníku - v tomto případě 471 - druhá část je číslo oddílu této kapitoly a třetí část je číslo názvu v oddílu.

 

Za číslem názvu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení v databance Elektrotechnického zkušebního ústavu, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace.

 

Norma obsahuje abecední rejstříky v jednotlivých jazycích.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
23329-- Vynechaný text --