ICS 47.080

ČSN

EN ISO 8849
ed. 2

 

32 5140

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Elektricky poháněná drenážní čerpadla

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.