ICS 47.080  

ČSN

EN ISO 23411

 

32 4230

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Kormidelní kola

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15652 (32 3215) z února 2018,
ČSN EN ISO 9775 (32 4231) z února 2018 a ČSN EN ISO 8848 (32 4230) z února 2018.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.