ICS 47.080

ČSN

EN ISO 12216

 

32 2212

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12216 (32 2212) ze srpna 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.