ICS 47.080

ČSN

EN ISO 25197

 

32 6614

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání
směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 25197 (32 6614) ze srpna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.