ICS 47.080

ČSN

EN ISO 8849

 

32 5140

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem
na stejnosměrný proud

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8849 (32 5140) ze září 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.