ICS 47.080  

ČSN

EN ISO 9093-2

 

32 5023

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou –
Část 2: Nekovové

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9093-2 (32 5024) z února 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.