ICS 49.030.30                                                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                                            EN 4122

 

                                                                                                                                                                                            31 3289

 

                                                                                                                                                                                            Červenec 2005

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Letectví a kosmonautika –

Samojistné stopkové matice

ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286)

s postříbřeným závitem –

Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

 

 

 

 

 

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4122 (31 3289) ze srpna 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.