ICS 43.140

ČSN

EN ISO 18246

 

30 0035

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektricky poháněné mopedy a motocykly – Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 18246 (30 0035) ze září 2017.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.