ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040; 91.140.90 Červenec 2016

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů
a pohyblivých chodníků

ČSN 27 4010

 

Terminology for lifts, escalators and passenger conveyors

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4010 z března 1994.

 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

701 000 Druhy výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 6

701 010 Typy 6

702 000 Hlavní díly výtahu 8

703 000 Systémy řízení 8

703 010 Typy 8

703 040 Charakteristiky 9

703 100 Vybavení 11

704 000 Převodovky, stroje, třecí kotouče 12

704 010 Druhy ložisek 12

704 050 Součásti ložisek 13

704 070 Ložiska – obecné termíny 14

704 110 Druhy výtahových strojů 15

704 140 Výtahový stroj – díly šnekového převodu 16

704 190 Výtahové stroje – díly šnekových převodovek – obecné termíny 17

704 250 Výtahový stroj – části třecího kotouče 18

704 290 Výtahový stroj – díly brzdy 20

705 000 Elektrické motory a generátory 21

705 010 Typy 21

705 070 Součásti motorů a generátorů 23

705 140 Motory a generátory – obecné termíny 25

705 220 Motory a generátory – jmenovité údaje 27

706 000 Elektrické zařízení ve strojovně 28

706 010 Elektrické části 28

706 130 Elektronické díly 31

706 190 Elektromechanické díly 32

706 260 Spínací zařízení – obecné termíny 34

706 380 Obvody – elektronické termíny 37

706 430 Obecné vybavení strojovny 39

706 500 Měřicí přístroje 41

707 000 Zámky a uzávěrky (druhy, části, obecné termíny) 41

707 010 Typy 41

707 040 Části 42

707 080 Obecné termíny 43

708 000 Klece, vstupy do klecí, šachetní vstupy, zavírače 43

708 010 Klece 43

708 090 Panely kabiny 46

708 180 Krytina podlahy kabiny 48

708 210 Osvětlení 49

708 260 Dveře 50

708 330 Pohon dveří 52

Strana

708 390 Zavírače dveří 53

708 420 Vstup do šachty 54

709 000 Mechanické vybavení šachty, vodítka, kotvy, nárazníky, ohrazení 54

709 010 Vodítka 54

709 070 Kotvy a upevnění 56

709 100 Nárazníky 56

709 140 Ohrazení 57

709 190 Lanové kladky 59

710 000 Elektrické vybavení šachty, signalizace, ovládačová kombinace, spínače 60

710 010 Ovládačová kombinace 60

710 110 Druhy spínačů 63

710 180 Termíny 66

710 200 Instalace 66

710 330 Kontakty 70

711 000 Klec, vyvažovací závaží 71

711 010 Kostra klece 71

711 060 Vyvažovací závaží 73

711 080 Společné díly klece a vyvažovacího závaží 73

711 110 Zachycovače 74

711 140 Omezovač rychlosti 75

712 000 Lana, řetězy, závěsy 76

713 000 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 82

713 010 Nosná konstrukce 82

713 050 Vodicí dráha 83

713 080 Balustráda 83

713 130 Madlo 84

713 170 Schodnice 85

713 210 Řetěz 86

713 240 Pohyblivé chodníky 87

713 260 Obecně 87

713 310 Stroj 88

713 330 Další díly 89

714 000 Hydraulické zařízení 89

714 010 Typy 89

714 030 Přímočarý hydromotor 90

714 110 Hnací agregát 92

714 210 Součásti a příslušenství 95

714 250 Obecné termíny 96

715 000 Termíny z oblasti stavebnictví 97

715 010 Termíny z oblasti mechaniky 97

715 220 Termíny z oblasti elektrotechniky 104

716 000 Obecné technické termíny 106

716 010 Odlitky a modely 106

Strana

716 030 Lícování 106

716 050 Obecné termíny 107

716 080 Klínové drážky 107

716 110 Strojní zpracování 108

716 150 Přenos síly 109

716 180 Mazání 110

716 210 Zatížení 110

716 230 Šrouby, matice, podložky 110

716 260 Technické jednotky 111

716 280 Nářadí 111

716 290 Svařování 111

716 320 Profily 112

716 360 Upevňování 113

717 000 Obchodní termíny 113

718 000 Termíny výpočtu dopravního výkonu 118  

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti vydání z roku 1994 byly vypuštěny terminologické ekvivalenty z dánštiny, holandštiny, italštiny, portugalštiny, slovenštiny a španělštiny. Dále byl obsah tohoto dokumentu doplněn o nové termíny odpovídající technickému pokroku v oblasti výtahového průmyslu.

Upozornění na používání této normy

Tato česká technická norma vychází z terminologického dokumentu vypracovaného Evropským sdružením výrobců zdvihacích, dopravních a manipulačních zařízení FEM, Sekcí VII Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

1 Předmět normy

Tato česká technická norma uvádí přehled harmonizovaných národních technických výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.