ICS 91.220; 93.060

ČSN

EN 12111 

27 7995

Prosinec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje pro stavbu tunelů – Razicí stroje a kontinuální
důlní dobývací stroje – Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12111+A1 (27 7995) z dubna 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.