ICS 45.100  

ČSN

EN 13223+A1

 

27 3019

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13223 (27 3019) z července 2016.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.