ICS 45.100

ČSN

EN 12929-1+A1

 

27 3016

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12929-1 (27 3016) z března 2016.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.