ICS 73.120  

ČSN

EN 15163-2

 

27 7999

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost –
Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 15163-1 (27 7999) z prosince 2022 nahrazuje
ČSN EN 15163 (27 7999) z prosince 2017.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.