ICS 91.140.90

ČSN

EN 115-2

ed. 2

27 4802

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů
a pohyblivých chodníků

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.