ICS 97.200.40

ČSN

EN 13814-1

 

27 6001

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 1: Návrh a výroba

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.