ICS 53.020.20

ČSN

EN 12999+A2

 

27 0540

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jeřáby – Nakládací jeřáby

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12999+A1 (27 0540) z listopadu 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.