ICS 91.140.90

ČSN

EN 115-1

 

27 4802

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 115-1+A1 (27 4802) z října 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.