ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873/.877.004.1

Listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
A PŘEJÍMACÍ DOKUMENTY

ČSN
ISO 7363

27 0008

 

 

 

Cranes and lifting appliances. Technical characteristic and acceptance documents.

Grues et appareils de levage. Caractéristiques techniques et documents d'acceptation.

Krane und Hebezeuge. Technische Charakteristik und Übernahmedokumente

 

Tato norma obsahuje ISO 7363:1986.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl. 4.1 až 4.5, 5.1 až 5.3 a příloze, na základě jeho požadavků.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301/1 zavedena v ČSN ISO 4301/1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 27 0008 Bezpečnostná technika. Žeriavy. Pasport z 21. 5. 1984.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD.D/jeřáby, QXD/zdvihací zařízení, ABL/technické podmínky, AFO/přejímací kontrola, LBJ/LBR/dokumenty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
32703


Strana 2

Jeřáby a zdvihací zařízení

ISO 7363

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

První vydání

A PŘEJÍMACÍ DOKUMENTY

1986-03-15


 

MDT 621.873/877.004.1

 

Deskriptory: cranes (hoists), lifting equipment, specifications, certification, technical data sheets.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem. Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7363 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Oblast použití

3

3

Odkazy

3

4

Obsah dokumentů

3

5

Předkládání a úprava dokumentů

3

Příloha: vzor přejímacího dokumentu

5

Upozornění

5

A.1 Všeobecné údaje

6

A.2 Specifikace a technické charakteristiky zařízení

6

A.3 Specifikace a technická charakteristika montážních částí

8

A.4 Soubor dodacích dokumentů

11

A.5 Přejímací dokumenty

11

A.6 Doplňující informace

12


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví předkládání a obsah dokumentů, které má výrobce dodávat spolu s jeřáby a zdvihacími zařízeními (dále jen „zařízení"). Tyto dokumenty poskytují technické informace a zahrnují přejímací dokumenty k usnadnění montáže, zkoušení a využití zařízení. Vzor přejímacích dokumentů je uveden v příloze.

 -- Vynechaný text --