ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873.1

Listopad 1993

Jeřáby
POSKYTOVANÉ INFORMACE
Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN
ISO 9374-4

27 0033

 

 

 

Cranes. Information to be provided. Part 4: Jib cranes

Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir. Partie 4: Grues à fléche

Krane. Zuübergebende Informationen. Teil 4: Auslegerkrane

 

Tato norma obsahuje ISO 9374-4:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 4301-1 zavedena v ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. KLASIFIKACE. Část 1: Všeobecně

ISO 4301-4 zavedena v ČSN ISO 4301-4 Jeřáby a příbuzná zařízení. KLASIFIKACE. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ISO 7363  zavedena v ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A PŘEJÍMACÍ  DOKUMENTY

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD.D/jeřáby, QXD.DB/otočné jeřáby, LBM.R/technické dokumenty, LBM.Q/obchodní dokumenty, LDM.K/informace

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28851


Strana 2

Jeřáby. POSKYTOVANÉ INFORMACE

ISO 9374-1

Část 4: Jeřáby výložníkového typu

První vydání

1989-10-15


 

MDT  621.873.1

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), technical documents.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9374-4 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

 

ISO 9374 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby.

 

Poskytované informace:

-  Část 1: Všeobecně

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Jeřáby výložníkového typu

-  Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 9374.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 9374 uvádí informace poskytované

a) kupujícím v poptávce nebo objednávce jeřábu výložníkového typu

b) výrobcem v nabídce nebo při dodávce jeřábu výložníkového typu

 -- Vynechaný text --