ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.86.065

Říjen 1993

Ocelová vázací lana
BEZPEČNOSTNÍ KRITÉRIA
A POSTUP KONTROLY
PŘI POUŽÍVÁNÍ

ČSN
ISO 8792

27 0144

 

 

 

Wire rope slings. Safety criteria and inspection procedures for use.

Elingues de câbles. Critères de sécurité et procédure de controle d'utilisation.

Anschlagseile. Sicherheitkriterien und Vorgang der Überwachung bei Verwendung.

 

Tato norma obsahuje ISO 8792:1986.

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná

- v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v Praze v celém rozsahu

- v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v Bratislavě v celém rozsahu

- v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu v Bratislavě v čl. 4 a 5

- v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl. 4 a 5, na základě jejich požadavku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7531 zavedena v ČSN ISO 7531 Ocelová vázací lana pro všeobecné použití. Charakteristiky a předpisy

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NXG/NXH/lana, NXH.FF/ocelová lana, QXR.PS/vázací prostředky zdvihacích zařízení, GMC/bezpečnost, GPA/bezpečnost zařízení, GU/GY/bezpečnostní opatření, AF/kontrola

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod, IČO 00008702, Ing. František Špaček

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28816


Strana 2

OCELOVÁ VÁZACÍ LANA

ISO 8792

BEZPEČNOSTNÍ KRITÉRIA

První vydání

A POSTUP KONTROLY PŘI POUŽÍVÁNÍ

1986-12-15


 

MDT:621.86.065

Deskriptory: metal product, wire rope, hoisting slings, inspection methods.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem radou ISO.

Mezinárodní normu ISO 8792 vypracovala technická komise ISO/TC 105 „Ocelová lana".

Uživatelé by měly vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví bezpečnostní kritéria a předepisuje postup kontroly při pravidelném používání ocelových vázacích lan.

 

POZNÁMKY

1 Předpisy a zkoušky ocelových vázacích lan jsou uvedeny v normě ISO 7531.

2 Používání ocelových vázacích lan je často předmětem závazných státních předpisů, (tyto by měly mít přednost před uvedenou mezinárodní normou).

 -- Vynechaný text --