ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621/874./875

Říjen 1993

Jeřáby
POSKYTOVANÉ INFORMACE
Část 5: Mostové a portálové mostové
jeřáby

ČSN
ISO 9374-5

27 0034

 

 

 

Cranes. Information to be provided. Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes

Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir. Partie 5: Pots roulants et ponts potiques

Krane. Zuübergebende Informationen. Teil 5: Brücker- und Portalbrückerkrane

 

Tato norma obsahuje ISO 9374-5:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 7363 zavedena v ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A PŘEJÍMACÍ DOKUMENTY.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO/ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD.D/jeřáby, QXD.DJD/portálové jeřáby, LBM.R/technické dokumenty, LBM.Q/obchodní dokumenty, LDM.K/informace

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Jan Dvořák

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
28813


Strana 2

Jeřáby.

lSO 9374/5

POSKYTOVANÉ INFORMACE

První vydání

Část 5: Mostově a portálově mostové jeřáby

1991-08-01


 

MDT 621/874./875 :(083.13)

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), technical documents, travelling cranes, portal bridge cranes.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4306-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, subkomisí SC9 Mostové a portálové jeřáby.

 

ISO 9374 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Poskytované informace.

- Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3 : Věžové jeřáby

- Část 4: Jeřáby výložníkového typu

- Část 5 : Mostové a portálové mostové jeřáby

 

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 9374.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 9374 uvádí informace poskytované

a) kupujícím v poptávce nebo objednávce mostového nebo portálového mostového jeřábu; a

b) výrobcem v nabídce nebo dodávce mostového nebo portálového mostového jeřábu

 -- Vynechaný text --