ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.87

Říjen 1993

Jeřáby
POSKYTOVANÉ INFORMACE
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 9374-1

27 0030

 

 

 

Cranes. Information to be provided Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir Partie 1: Généralités

Krane, Zuübergebende Informationen Teil 1: Algemeines

 

Tato norma obsahuje ISO 9374-1:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301-1 zavedena v ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. KLASIFIKACE. Část 1: Všeobecně

ISO 7363    zavedena v ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A PŘEJÍMACÍ DOKUMENTY

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 kód deskriptoru/znění deskriptoru: QP/QY/manipulace s materiálem, QXD.D/jeřáby, LBM.R/technické dokumenty, LBM.Q/obchodní dokumenty, LDM.K/informace, AP/AW/obecné pojmy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 00569437, Ing. Miroslav Chromečka

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28812


Strana 2

JEŘÁBY. POSKYTOVANÉ INFORMACE

ISO 9374-1

První vydání

Část 1: Všeobecně

1989-11-15


 

MDT 621.87

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, crane (hoists), technical documents.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byly vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní technickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyvažují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9374-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

ISO 9374 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Poskytované informace:

 - Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Jeřáby výložníkového typu

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 9374 uvádí všeobecné informace, které mají být poskytnuty kupujícím a výrobcem tak, aby pro funkční požadavky a podmínky údržby mohl být zajištěn nejvhodnější jeřáb.

 -- Vynechaný text --