ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.876.113

Září 1992

Elektrické výtahy
Část 3: MALÉ NÁKLADNÉ VÝTAHY
TŘÍDY V

ČSN
ISO 4190-3

27 4333

 

 

 

Passenger lift installations. Part 3: Service lifts class V

Installation ïascenseurs Partie 3: Monte-charge classe V

Aufstellungen der Personenaufzüge Teil 3: Kleinlastenaufzüge der Klasse V

 

Tato norma obsahuje ISO 4190-3:1982.

 

Národní předmluva

 

Norma ČSN ISO 4190-3 navazuje na ČSN ISO 4190-1 a stanoví rozměry nezbytné ke zřizování malých nákladních výtahů třídy V.

 

Citované normy

ISO 4190-1, dosud nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 15310:1985 Aufzüge. Kleingüteraufzüge. Baumasse. Fahrkorbmasse. ISO 4190-3 Ausgabe 1982 modifiziert

(Výtahy. Malé nákladní výtahy. Stavební rozměry. Rozměry kabin. Užito I8SO 4190-3:1982)

NF P 82-217:1983 Installation ďascenseurs et monte-charge. Monte-charge classe V. Dimensions

(Montáž výtahů a nákladních výtahů. Nákladní výtahy třídy V. Rozměry)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: OXD.H/výtahy; OXD.HP/nákladní výtahy; ABC/parametry; ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p., Praha, IČO 008796 - Jana Tomčáková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
23115


Strana 2

Elektrické výtahy.

Část 3: Malé nákladní výtahy

třídy V

ISO 4190-3

První vydání

1982-03-15


 

MDT 621.876.113

Deskriptory: lifts, goods lifts, characteristics, dimensions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO /zce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4190-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 178 „Výtahy a eskalátory" a byla rozeslána členům v listopadu 1980.

 

Byla schválena členy z následujících zemí:

Rakousko         Německo        Rumunsko

Belgie           Maďarsko       Jihoafrická republ.

Brazílie         Irák           Španělsko

Kanada           Itálie         Švédsko

Československo   KLDR           Švýcarsko

Dánsko           Mexiko         Thajsko

Finsko           Nizozemsko

Francie          Polsko

 

Členové zastupující následující země normu neschválili z technických důvodů:

  Velká Británie

  USA

  SSSR

 -- Vynechaný text --