ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.876.114

Květen 1992

Elektrické výtahy.
ČÁST 6:OSOBNÍ VÝTAHY PRO BYTOVÉ DOMY -
NAVRHOVÁNÍ A VÝBĚR

ČSN
ISO 4190/6

27 4310

 

 

 

Lifts and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters). Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings - Planning and selection

Ascenseurs et monte-charges. Partie 6: Ascenseurs à installer dans les immeubles à usage d'habitation - Critères de sélection

Personenaufzüge und Kleingüteraufzüge. Teil 6: Personenaufzüge für Wohnhäuser - Planung und Auswahl

 

Tato norma obsahuje ISO 4190/6:1984.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4190/1 dosud nezavedena

ISO 4190/5 zavedena v ČSN ISO 4190/5 Elektrické výtahy. Část 5: OVLÁDACÍ PRVKY, DRUHY SIGNALIZACE A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD.HM/elektrické výtahy, QXD.HR/osobní výtahy, RDI.PD/obytné domy, RBJ/projektování, AUI/výběr, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MOVA Karlovy Vary, IČO 1005 2305, Václav Vaněk.

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
23107


Strana 2

Elektrické výtahy. část 6: Osobní výtahy

ISO 4190/6

pro bytové domy - Navrhování a výběr.

První vydání

1984-10-01


 

MDT 621-876.113

 

Deskriptory: lifts, installation, buildings, characteristics selection.

 

Předmluva

 

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) - je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4100/6 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 178 „Výtahy, pohyblivé schody a chodníky."

 -- Vynechaný text --