ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.876-82:001.4

Schválena: 8.12.1986

ELEKTRICKÉ VÝTAHY
Názvosloví

ČSN 27 4000


 

 

ČSN 27 4000 (eqv ST SEV 5148-85)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric lifts Terminology

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5148-85 Bezpečnostní technika. Elektrické výtahy. Názvosloví a definice. Údaje souhlasné s ST SEV 5148-85 jsou označeny postranní čárou na levém okraji, čs. norma je doplněna obrázky č. 6, 19, 21 až 24.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

Tato norma stanoví názvy a jejich definice používané v oboru elektrických výtahů.

 

Názvy stanovené touto normou se musí používat v dokumentaci, s jejímž vypracováním bylo započato po nabytí účinnosti této normy.

 

Schématické obrázky podle ST SEV 5148-85 jsou uvedeny v příloze této normy. Poziční čísla i jednotlivých obrázků odpovídají pořadovému číslování jednotlivých názvů.

 

Názvosloví je uspořádáno do těchto částí:

I.   Všeobecné pojmy

II.  Druhy výtahů

III. Parametry výtahů

IV.  Stavební části výtahů

V.   Části výtahů

VI.  Bezpečnostní zařízení výtahů

VII. Bezpečnostní vzdálenosti u výtahů

VIII.Elektrovýzbroj a řídící zařízení výtahů

IX.  Elektrické obvody výtahů

X.   Systémy a druhy řízení výtahů


Nahrazuje ČSN 27 4000
z 29.10.1976

Účinnost od:
1.1.1988

23090-- Vynechaný text --